دانشگاه آیدین

معرفی دانشگاه: دانشگاه آیدین استانبولistanbul_aydin_universitesi_logo

 ( İstanbul Aydın University)

 یک دانشگاه غیردولتی و معتبر ترکیه است که در مقاطع کاردانی تا دکترا به زبان های انگلیسی و ترکی دانشجو تربیت میکند. این دانشگاه در داخل شهر استانبول و نزدیکی فرودگاه واقع شده، دارای پردیسی زیبا و دانشجوپسند با دسترسی آسان به کلیه نقاط و مرکز شهر با استفاده از وسایل حمل و نقل شهری (اتوبوس، تراموا و مترو) میباشد. مدارک صادره از سوی این دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت قطعی و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشروط به انتشار یک مقاله و .احراز معدل 3 از 4 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است

دانشکده ها:

دانشکده علوم

دانشکده مهندسی و معماری

دانشکده اقتصاد و بازرگانی

دانشکده هنر

دانشکده ارتباطات

دانشکده علوم تربیتی

دانشکده حقوق

دانشکده دندانپزشکی

انستیتو علوم اجتماعی

انستیتو علوم و مهندسی